Moda Bucurestilor

Moda Bucurestilor
(ziua de nastere a cocoanei Aurora Nicolau, cunoscuta in popor drept Kera Kalita)
Ca damele romane, putine d-alte natii

Se pot numi frumoase, dastepte-adevarat

lstete sunt mat multe, dar n-au acele gratii

Ce face din Calita tablou adevarat.

 

Farmazoane ft cochete, precum se obicinuie§te,

Precum s-afacut moda a fx in Bucure§ti La nici una astazi paldria mt lipse$te,

Se imita dar a, ce purta Calita cand spunea pove§ti.
La unele le place sa fie-npodobite,

Luxoase modiste, curat dupa jurnal,

Dar cate frumoase mi Jura prapadite Per soirele, precum Califa sa aiba carnival.
Iar alt el e iubesc strainatatea, Monaco, jazz, livrele Pe masa verde norocul §i dragostea sa-ncerce, De nu mai pot aman\ii sa scoatd bani, givele, Nu-i ca la Jari$tea, trei craifari noaptea se petrece!
Patriotis
(cunoscut de vecinii sai drept Horia Pana)